joomla templates top joomla templates template joomla

Velkommen til Oslo Motorbåtforening

Se kontorets åpningstider, O.M.s arrangementer og andre interessante events i kalenderen

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

1) Virke for etableringen av og forestå driften av hensiktsmessig havn med tilknyttede anlegg for medlemmenes båter

2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
 
4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
 
5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
 
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan bare brukes eller avsettes til oppfyllelse av foreningens formål.

Boblehavn

Bobleblåsene i havnen kjører mellom klokken 08-12, 16-21 og 01-04

I perioder med streng frost kjører anlegget kontinuerlig

__________________

Forslag til "Områderegulering Skøyen"

Sjoelystmarina.PNG

Det er nå på tide at vi for alvor begynner å aktivere medlemmenes politiske innflydelse i Oslo Kommune. Det har siden sommeren 2017 stått klart og bekreftet siden da, at båtforeningene mister opplagsplasser på Sjølyst/Karenslyst området, samt ca. 120 båtplasser og alle klubbhus/servicefasiliteter, samt parkering, hvis planene for områderegulering Skøyen blir gjennomført i hht det forslaget som foreligger nå. 


Selv om der kanskje er lang tid, eller årtier til at planene realiseres, ønsker vi at medlemmene bruker kontakter og forbindelser og hjelper med til å sikre at båtlivet utvikles og småbåtshavner med tilhørende fasiliteter sikres i Oslo kommune.
Forskjellige dokumenter kan hentes her: www.om1911.no/reguleringsplaner

 

Foreningen står tilrådighet for materiale og informasjon som trengs og vi deltar aktivt i møter, høringsrunder og andre fora for å gjøre vår innflytelse og kommentarer gjeldende.

___________

Slik fortøyer du din båt korrekt...

I kraftig vind og sjø kommer båter med slark i fortøyningen i bevegelse. Dermed utsettes både kryssholt, tau, utriggere, pullerter og beslag for store krefter og påkjenninger. Flytebrygga beveger seg opp og ned med tidevannet, noe som gjør det viktig å fortøye stramt. Det skal være strekkavlastere (gummidempere) på fortøyningstauene. Da unngår du at rykkingen skader båt og brygge ved mye sjø eller vind.

LES MER HER....

 

_____________

Husk å følge facebook siden for aktuelle meldinger. facebook.com/OM1911

_____________

Merking av båten

Det er fortsatt din plikt, at båten er merket med enten 2015-merket (påskrevet medlemsnr & mobilnr.) eller med nytt OM1911 merke.

Du får nye merker i kontortiden - hvis vi har alle informasjoner på din båt. Og de er permanente, så du ikke trenger få nytt merke hver år.

Merket skal kunne ses fra bryggen, når man går ut på bryggen. Ikke sett merket under kalasje eller ut på siden av båten. Husk på at vi og nattevaktene lett skal kunne sjekke 450 båter.

______________

Vi har opprettet en Spørsmål&Svar side, som vi løpende utvider.

Du kan bl.a. se en veiledning til hvordan du tenner og slukker for strømmen til din båt.

Logg inn og se den her: www.om1911.no/faq

_______________

Debatt om vedtekter og havnereglement i OM

Se innlegg her:  Husk at logge inn først.

_______________

Kaffe i Båtlobbyen

Det er satt inn en kaffemaskin i båtlobbyen, hvor medlemmer kan forsyne seg med kaffe i alle former og sjokolade, te. Det er også satt inn en automat, hvor det er mulig å kjøpe mineralvann, sjokolade eller annet snacks. Denne betjenes med kortautomat. Du kommer inn i Båtlobbyen (garderoden i klubbhuset) med din nøkkelbrikke. 

______________

Kom å få den flotte jubileumsboken
 
Boken er på 130 sider og har en mengde fotografier, gode historier og tilbakeblikk.
Finn Robert Jensen, medlem i O.M. og frilansejournalist er forfatter av boken. Flere medlemmer av ”Den sotede Tændplug” har fortalt småhistorier som Finn Robert fint har flettet inn. 
 
Denne boken må du bare ha!

Bok åpen 2BokenBok åpen 1

Boken sendes ikke ut i posten, men kan hentes i kontorets åpningstid.
Den er helt gratis for alle medlemmene!