joomla templates top joomla templates template joomla

Hos Sjølyst Marina kan du uten kostnad bruke båtrampe for utsett av båt fra henger.

Se plassering på Google Maps 

(Google flyfoto er tatt før ferdigstillelse, så du ser ikke ferdig rampe på bildet)

 

Info fra Oslo Kommune om andre utsettingsramper:

Sollerudstranda: Båtrampa på Sollerudstranda er åpen for alle. Mange som har båt på
henger bruker den til dags- eller helgeturer, og har da behov for å parkere i nærheten. Selv
om det er en offentlig parkeringsplass på Sollerudstranda, blir det fort kostbart om man
ønsker å parkere bil og henger over flere dager. Båtrampa egner seg derfor best for de som
skal sette ut båt for sesongen.
 
Kongen Marina: Rett vest for Filipstad er det marina med båtrampe, men ifølge
Bymiljøetaten fungerer denne dårlig. For det første er den i utgangspunktet for bratt, og
dermed vanskelig å bruke. I tillegg er nedkjørselen til rampa delvis blokkert av et
informasjonspunkt som markerer traséen for Havnepromenaden. Det er heller ingen
parkering for bil og henger i umiddelbar nærhet. Det har vært flere alvorlige ulykker knyttet
til bruken av båtrampa. Bymiljøetaten anbefaler at den stenges permanent, men politiet
ønsker å ha den i beredskap til bruk i nødsituasjoner. Bymiljøetaten foreslår at det i stedet
bør anlegges en nødrampe innerst i marinaen der moloen går ut, altså om lag 100 meter
lenger øst. Der er det enkel atkomst og ikke så bratt.
 
Bispebrygga Båtforening: Ved Bispebrygga båtforening på Ormsund er det en båtrampe
som er innelåst på båtforeningens areal. Sjøsetting av båt må gjøres etter avtale med
foreningen. Det er liten parkeringskapasitet på området, og parkeringen er offentlig og
avgiftsbelagt.
 
Andre i nærheten: