herunder å
1) Virke for etableringen av og forestå driften av hensiktsmessig havn med tilknyttede anlegg for medlemmenes båter
2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan bare brukes eller avsettes til oppfyllelse av foreningens formål.