Samling av dokumenter vedrørende Reguleringsplan Skøyen.

 9. juni 2023 Brev fra OM/Glittertind til Byutviklingsutvalget v/utvalgssekretær Pål Anders Dramstad

Stockholms stads strategi för fritidsbåtlivet 2022–2026

31. mars 2023 Varsel om rettslig skritt fra OM/Glittertind

Komplett møtebok fra møte i Kontrollutvalget Tirsdag 23.05.2023 kl. 16:30

 

 

Se også videoer fra båtpolitisk paneldebatter i 2015 og 2017

Mediedekning:

https://akersposten.no/nyheter/jernbanen-ber-etat-og-byrad-om-a-sette-en-fot-i-bakken/19.5162

https://www.aftenposten.no/osloby/i/XgrVWr/politisk-enighet-om-filipstad-utbygging-uten-avtale-naa-ville-det-ta

Rapporter:

Hva er konsekvensene for fritidsbåtene i Oslo?  -av Arild Vollan - KNBF 1. mars 2023

Evaluering av «Områderegulering for Skøyen» sett i forhold til fremtiden for fritidsbåter i Oslo" (13mb) 

- Av Arild Vollan/Arctic Geeen - 10. mars 2020

OM historiske bilder og info 2018

Brev til Byråd Hanna Marcussen mars 2020

O.M.s høringssvar januar 2020

Oslo Kommune KVU 2019

Småbåtsutvalgets kommentar til konsekvensvurderingen KVU nov 2019

O.M.s høringssvar mai 2018

O.M.s høringssvar til områdereguleringsplanen for Skøyen september 2017  (2mb)

Småbåtsutvalgets mulighetsstudie for Sjølyst marina. (12mb)

Mulighetsstudie fra Ullern Bydel 2010 (13 mb)

 
Områdeplan Skøyen: 
 
Kart: 

Plan&Byggeetatens møte i august 2017:

Se video fra møtet

Se presentasjon fra møtet (PDF 6MB)
Delrapport om Bestumkilen fra Norconsulthttp://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017071641&fileid=7209708
Et mulighetsstudie:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016074971&fileid=6406540Alle uttalelser ligger her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201414412%20

Et utplukk av uttalelser fra:
Skøyen miljøforum:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017129766&fileid=7379354
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017092055&fileid=7266257

Kystverket:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017130352&fileid=7380871

Småbåtsutvalget:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017127565&fileid=7374746

Medlem Svein Hoel:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017123612&fileid=7366607

Sjølyst driftssameie:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017126950&fileid=7373346

Fra Byplangrep:http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015082060&fileid=5731991
Oslopakke 3 (2012) viser til at kommende byutvikling på strekningen Lysaker – Skøyen må bidra til finansiering av Forenbubanen ved grunneierbidrag.

Rekreativ sjøfront. Fjordbyens havnepromenade forlenges som kystpromenade til bygrensen ved Lysaker. Strandsonens arealer på land gis tilgjengelighet og tilrettelegges for variert og opplevelsesrik allmenn bruk langs Frognerkilen, Bestumkilen og Karenslyst, med nær kontakt til vannet. Vannarealenes bruk opprettholdes og videreutvikles, både med tanke på programmert og uprogrammert bruk.

 

Varsel om endret grunnlag for salg av tomt, FERD Eiendom: