Bestumkilen

 • Oslo Motorbåtforening (OM) varsler rettslig skritt

   

  Blir forslaget til Områderegulering for Skøyen vedtatt i sin nåværende form varsler Oslo Motorbåtforening (OM) at de vurdere rettslige skritt for å få fastslått at planen er ugyldig. 

   Dette fremgår av et brev fra advokatfirmaet Glittertind til Byrådsavdelingen for byutvikling (31.03.2023). 

   «Forslaget forutsetter en full terminering av all båtrelatert aktivitet i det samme området. Forslaget har store konsekvenser for 7 båtforeninger med i alt ca 8000 direkte berørte medlemmer. Mest dramatisk er planforslaget for OM hvis virksomhet i sin helhet er lokalisert i planområdet», påpeker advokat Peter Vagle.

  I så måte stiller Oslo Motorbåtforening (OM) seg fullt ut bak brevet fra KNBF om Varsel om Søksmål til byrådsavdelingen av 1. mars 2023, der KNBF varsler mulig søksmål. Ettersom OM rammes spesielt hardt av forslaget finner foreningen det nødvendig å varsle slike skritt på selvstendig grunnlag.

  om1911 10

  På tross av de massive konsekvensene det har, er forslaget til områderegulering uten reell dialog med båtforeningene/Oslo Motorbåtforening. Mangelen på dialog innebærer at det faktiske grunnlaget forslaget bygger på er preger av betydelige mangler og direkte feil. 

  «Manglene har et slikt omfang at en eventuell plan vil kunne være ugyldig, jf forvaltningsloven § 17. Den delen av forslaget som dreier seg om Bestumkilen fremstår etter OM sin oppfatning uansett som svært prematur. OM mener derfor at det eneste fornuftige er å ta denne delen av forslaget ut av planen, slik at man kan arbeide videre med dette, og da i dialog med de etablerte interessene i området», skriver advokat Peter Vagle.

  I brevet blir det vist til at da foreningen etablerte seg på området var dette en del av kongsgården på Bygdøy. Området ble overdratt til Oslo kommune på 1950-tallet. Uten at det så langt har latt seg verifisere gjennom skriftlig dokumentasjon, skal Kong Olav ved overdragelsen ha ytret at forutsetningen for denne var at tomten også i fortsettelsen skulle komme «båtfolket til gode».

  Les hele brevet her

  ___________

   

  Båtfolket står samlet om å endre kommunens planer for Bestumkilen

    

  Vurderinger av konsekvensene for fritidsbåtene i Oslo - Arild Vollan & KNBF 23. feb. 2023 

  Alle båtforeninger i Bestumkilen og Frognerkilen jobber i disse tider aktivt med å synliggjøre nødvendigheten av et fortsatt maritimt miljø på Skøyen. Sammen med KNBF er en særdeles aktiv arbeidsgruppe tilstede i media og på møter alle steder hvor planen for Bestumkilen diskuteres.

  Sjekk ut www.bevarbåtlivet.no

  Det er et stort stykke arbeide der nå pågår fra engasjerte båtfolk.

   batensverden2021 1

  batensverden2021 2

  Forskjellige dokumenter kan også ses her: www.om1911.no/reguleringsplaner.

  Se også videoer av paneldebatter fra 2015 og 2017

  En underskriftskampanje er gjennomført i 2021 med 4735,  https://minsak.no/sak/2209.

   

   sjolystmarina muligheter